Máy cán màng 2 mặt kéo giấy hoàn toàn tự động

4,200,000 

Địa điểm mua hàng