Máy bấm ghim dập ghim đại đóng sách hạng nặng từ 2 đến 240 tờ

300,000 

Địa điểm mua hàng