Máy bấm kim đôi dâp kim đôi lồng giữa và gấp đôi đóng cuốn tự động khổ A3

6,500,000  5,900,000 

Địa điểm mua hàng